Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 3 vs 01-03 (b) Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees