Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 3 vs 01-03 (a) O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn