Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 1 vs 03 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus