Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 08 vs 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont