Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 08 vs 03 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was