Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 08 vs 01-02 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods