Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 07 vs 06 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren