Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 06 vs 04 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is