Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Romeinen - Rom. 05 vs 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij