Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (2) 05 vs 04 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed