Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (2) 05 vs 01-03 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is