Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 15 vs 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus