Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 15 vs 56-57 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet