Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 15 vs 45 De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest