Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 15 vs 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden