Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 15 vs 02a Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb