Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 05 vs 07-08 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt