Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Korinthe - Korinthe (1) 02 vs 14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid