Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 4 vs 23 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen