Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 4 vs 08-09 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn