Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 4 vs 07 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus