Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 4 vs 06-07 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God