Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 4 vs 04 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik; Verblijdt u