Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 3 vs 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus