Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 3 vs 10-11 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende