Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 2 vs 27b Maar God heeft Zich zijner ontfermd; en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben