Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 2 vs 18 (a) En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij