Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 2 vs 12-13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen