Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 2 vs 02 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde