Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan Filippensen - Filippensen 1 vs 27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest