Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 66 vs 13 (a) Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden