Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 66 vs 05 Hoort des HEEREN woord, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil