Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 66 vs 01-02 Alzo zegt de HEERE; De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten, waar zou dat huis zijn