Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 65 vs 17-18 (b) Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging