Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 65 vs 15-16 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de Heere HEERE zal ulieden doden