Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 65 vs 05-08 Ziet, het is voor Mijn aangezicht geschreven; Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal vergelden, ja, in hun boezem zal Ik vergelden