Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 60 vs 02 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan