Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 56 vs 6-7 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn