Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 51 vs 11 Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen