Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 51 vs 07-08 Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is