Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 50 vs 10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort. Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft