Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 30 vs 26-29 Ziet, de Naam des HEEREN komt van verre, Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn lippen zijn vol gramschap