Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 29 vs 13-14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan