Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 14 vs 32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks. Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden