Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 08 vs 23 Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft