Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 08 vs 17-18 Daarom zal ik den Heere verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal Hem verwachten