Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 07 vs 13-14 Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt