Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Jesaja - Jesaja 07 vs 09b Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden