Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 14 vs 4 (slecht) Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden