Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 09 vs 07-09 Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea; Hij zal hunner ongerechtigheid gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken